РІЧНИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ

З В І Т

керівника закладу дошкільної освіти

перед  педагогічним колективом, батьками та громадськістю

за 2020-2021 н.р.

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно- громадської системи управління начальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, щорічно проводиться звіт з питань статутної діяльності закладу. Звіт керівника здійснюється на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 5 розпочав функціонування у 1983 році. Групові приміщення закладу забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична, спортивна зали;
 • кабінет практичного психолога;
 • методичний кабінет, медичний блок, фізіотерапевтичний кабінет;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • спортивний майданчик;
 • плавальний басейн.

В своїй роботі колектив керується Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом закладу, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими документами.

Протягом навчального року в дошкільному навчальному закладі функціонувало 10 вікових груп: 2 групи раннього віку; 6 дошкільних груп, 2 спеціальні групи компенсуючого типу.

Загальна наповнюваність груп дошкільного закладу не перевищувала норму, передбачену нормативними документами. На даний час списковий склад закладу становить 173 дитини, проте 42 дитини вибувають у перший клас ЗЗСО, 5 дітей будуть переведені у логопедичні групи ЗДО №7, 10.

Освітній процес у дошкільному закладі забезпечують 71 працівник: 36 обслуговуючого персоналу, 3 медичних працівників, 2 службовців, 30 педагогів (з них – 1 директор, 1 вихователь-методист, 2 вчителів-дефектологів, 2 керівників музичних, 1 практичний психолог, 2 інструктори з фізкультури, 21 вихователь).

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та проходять атестацію відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. В 2020-2021 навчальному році проатестовано 4 педагогів (2 підвищили кваліфікаційну категорію, 2 –підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання «старший вихователь», «старший вчитель»), курси підвищення кваліфікації пройшли  6 педагогів.

Приорітетними напрямами роботи колективу у 2020-2021 навчальному році були:

–   еколого – валеологічне виховання як основа життєвої компетентності  дитини;

–   правове виховання дошкільників як метод формування гуманної та законослухняної особистості;

– вдосконалення системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках новітніх технологій з метою перспективи розвитку.

          Педагоги закладу протягом навчального року поглиблено вивчали передбачені проблемні питання і річні завдання виконали на задовільному рівні.

         Активне та систематичне впровадження оздоровчих технологій в освітній процес, дотримання карантинних заходів дозволило забезпечити належний стан здоров’я вихованців, моніторинг якого постійно здійснює медична служба.

         Випадків харчових токсикоінфекцій протягом року не спостерігалось. Випадків ентеробіозу не виявлено, що свідчить про належні санітарно-гігієнічні умови в дошкільному закладі та у сім’ях вихованців.

         Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу не зафіксовано.

         Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах. Вся продукція, що поступає на харчоблок сертифікована, має якісні та ветеринарні посвідчення, норми споживання основних продуктів на одну дитину виконуються. Створені умови для організації безлактозного та безглютенового харчування Найважливішою умовою правильної організації харчування є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень від Держпродспоживслужби.

Для ведення роботи щодо забезпечення прав дитини в закладі наказом керівника призначено громадського інспектора – Кот І.В., практичного психолога. Щорічно громадський інспектор звітує про наявність у дошкільному навчальному закладі дітей різних пільгових категорій та про роботу проведену з дітьми зазначених категорій. У практичного психолога створено банк даних дітей пільгових категорій. У 2020-2021 н.р, громадський інспектор Кот І.В. здійснювала психологічний супровід двох наших вихованців.

З урахуванням специфіки міста – розташуванням поблизу діючих об’єктів підвищеної небезпеки — АЕС, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних сигуаціях. За результатами перевірок, проведених фахівцями НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області та ГУ ДСНС України у Рівненській області робота з питань ЦЗ ведеться на належному рівні. У жовтні 2020 року та у квітні 2021року  були проведені тренування з учасниками освітнього процесу на випадок виникнення радіаційної та пожежної безпеки.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги закладу перебувають в постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Окрім програми «Українське дошкілля» впроваджуються:

 • «Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М.Єфіменка;
 • Читання з раннього віку за методикою Л.Шелестової;
 • Читання за методикою М.Зайцева.

Моніторинг рівня засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. За результатами діагностики дошкільників рівень засвоєння знань за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти становить  67% – 77%, що є достатнім.

За результатами діагностики готовності старших дошкільників до шкільного навчання, можна вважати, що всі діти 6-річного віку готові до навчання в школі.

З метою ініціювання участі учасників освітнього процесу у роботі до­шкільного закладу у 2020-2021 навчальному році була організована робота:

 • профспілкового комітету;
 • педагогічної ради;
 • загальних зборів членів трудового колективу;
 •  служби з ОП.

     Робота з батьками проводилась через систему viber/

          Управлінські рішення та дії у поточному році були спрямовані здебільшого на виконання річних завдань, підвищення фахового рівня працівників, створення належних умов для здійснення освітнього процесу.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, презентує роботу закладу на власному веб-сайті та інтернет сторінці соціальної мережі facebook. Вихователь-методист постійно поповнює сайт інформацією, яка розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з інших закладів. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи, придбання товарів, отримання послуг – все це сприяє відкритості роботи дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі, крім того батьки мають змогу зареєструватись в електронній черзі на вступ до закладу дошкільної освіти.    

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду надійшло два письмових звернення від батьків, на які була надана відповідь. На особистому прийомі в директора було 8 громадян з питань працевлаштування.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі посадового окладу.

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась онлайн та в процесі індивідуальних бесід з батьками.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці, які проводились із врахуванням епідситуації:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • дні відкритих дверей;
 • спільні виставки художніх робіт, свята.

        Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет, Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

         Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради. Фінансові асигнування на 2021 рік заплановано на захищені статті. 118288, 00 грн. виділено на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, 623569,00 грн. – на продукти харчування, 15362,00  грн. – на медикаменти та перев’язувальні матеріали, 135000,00 грн, виділено на поточний ремонт приміщень та сантехнічного обладнання. В загальному на оплату послуг (крім комунальних ) передбачено 268998, 00 грн.

           У літній період було проведено ряд робіт по підготовці закладу до нового навчального року, а саме: ):  косметичні ремонти у групах, на харчоблоці, ігрових майданчиках , коридорі 1-го поверху (вартість будматеріалів 12857,00 грн), розпочато ремонт сантехнічних систем та поточний ремонт приміщень гігієнічної та туалетної групи №5  (135000,00 грн); проведений ремонт прального обладнання (9730,00 грн);.

Для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість): замовлено меблі на суму – 23493,00 грн., картоплечистку на харчоблок – 45000,00 грн., придбано миючі, дезінфікуючі, антисептичні засоби, столовий і кухонний посуд. Загальна запланована сума вартості товарів – 118288, 27 грн.

         На виконання постанови МОЗ № 25 від 21.05.2020 року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» закуплені миючі, дезінфікуючі, антисептичні засоби,  одноразові маски та рукавички для персоналу, паперові рушники, відра з кришками для збору використаних паперових рушників та ЗІЗ.

Разом з тим говорячи про все те позитивне, що ми з вами зробили за минулий рік не можу сказати і про плани на майбутнє. Вимогою часу і безпеки учасників освітнього процесу є встановлення протипожежних вікон ( 16 шт.),  потребує бетонування територія дошкільного закладу, ревізія системи вентиляції, заміна частини трубопроводу холодного водопостачання, заміна технологічного обладнання на харчоблоці (картоплечистка, кип’ятильник, протирочна машина) та пральні (професійна пральна машина з сушильним барабаном), заміна МАФ на ігрових майданчиках, кронування та зрізання старих дерев на території закладу. Вирішення цих питань потребує значних коштів. Але головним завданням керівника та колективу є набір дітей для функціонування 12 груп.

         Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітнього процесу та нового сучасного підходу до організації життєдіяльності дошкільників.