МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

МОНІТОРИНГ  ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Середні показники  успішності старших дошкільників за лініями розвитку наведені у таблиці за 2020н.р.

№ групиЛінії розвиткуК-сть дітей% засвоєння Програми за І півріччя
№ 6– Пізнавальний розвиток
– Мовленнєвий розвиток
– Трудова діяльність
– Художньо–естетичний розвиток
– Ігрова діяльність
2550%
52%
57%
57%
68%
№ 9    – Пізнавальний розвиток
– Мовленнєвий розвиток
– Трудова діяльність
– Художньо–естетичний розвиток
– Ігрова діяльність
2551%
56%
58%
56%
67%

ФІЗИЧНА ГОТОВНІСТЬ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ :

Група № 6                          Група № 9                             

Високий – 9                          Високий  –  8                  

Вище – середній – 4              Вище – середній – 10           

Середній –  11                      Середній – 8

Всі 50 – дітей фізично  готові до школи.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ:

– 50  дітей  пройшли діагностику шкільної зрілості за тестом Керна-Йєрасека.

 – 12 дітей мають високий рівень шкільної зрілості;

– 37 –  середній рівень;

– 1 – умовно готові;

– 0- неготова.

  Всі діти обстежувалися за тестовою бесідою з оцінюванням психосоціальної зрілості Я.Йєрасека. Були отримані   такі результати: 

– 17 дітей – висока соціальна зрілість; 

– 24 дитина –  достатня соціальна зрілість;

– 9 дітей – середня зрілість.

    В обстеженні шкільної мотивації отримані такі результати:

– 14  дітей сформований навчальний мотив;

– 13 дітей переважає оціночний мотив;

– 20 дітей – соціальний мотив

– 2дітей- позиційний;

– 1дитина -ігровий.
  Слід зазначити, що чітка мотивація до навчання у дітей формується вже після вступу в школу під час навчального процесу.

  Майже всі діти зуміли, на належному рівні, виконати дії за правилом, дотримуючись усної інструкції дорослого. Про що говорять результати методики Д.Б. Ельконіна “Графічний диктант”:

– 13 дітей виконали завдання на високому рівні;

– 11 дітей – на достатньому рівні;

– 22 дітей мають середній рівень;

– 4 дітей  – низький рівень. 

   Отже було виявлено, що, майже, всі діти мають достатній рівень розвитку сприйняття. Проводять узагальнення за функціональними та родовими ознаками, мають добре розвинуту дрібну моторику руки. Мають початкові математичні уявлення, вміють виконувати дії за правилом, але ще не всі мають сформовану шкільну мотивацію та внутрішню позицію учня.

   Таким чином, із 50 обстежуваних дітей готові до шкільного навчання – 49 дитини, умовно готова – 1 дитина.