МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Забезпечення спортивного та музичного залів, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.                                  

      В дошкільному закладі 10 груп, в яких обладнанні освітньо-розвивальні осередки відповідно до Типового переліку  та згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». В групах   створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей. В групових кімнатах сприятливі умови для ігрової, природознавчої, музичної, пошукової, самостійної художньої діяльності. Активний пошук педагогами креативних технологій побудови розвивального життєвого простору сприяв створенню  продуктивного предметно-ігрового розвивального середовища. Музичний зал естетично оформлений, забезпечений музичними інструментами (піаніно,  баян, музичний центр).  Фізкультурний  зал   оснащений спортивним  інвентарем Виготовлено багато  нестандартного  обладнання. 

       Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території

    Оформлення групових приміщень, кабінетів,  музичної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. 

    При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для створення особистості. Прекрасні  умови  створені  для      ігрової  діяльності    як  у  приміщенні  так  і  на  вулиці.   У кожній віковій  групі є  загальне  ігрове  середовище,  до  складу  якого  входять ігрові  центри: центр сенсорики (колір, форма, величина, шнурівка, застібки, нанизування тощо); центр рухової діяльності (м’ячі, кеглі, обручі, прапорці, стрічки на паличках, шапочки, маски тощо); центр трудової діяльності – знаряддя та атрибутика для побутової праці, самообслуговування, праці в природі, ручної праці. Центр ігрової діяльності – сюжетно-рольові, будівельно-конструкторські, настільні, друковані, театралізовані ігри та різноманітна атрибутика для ігор, фантазування тощо Центр художньо-мистецької діяльності; центр психологічного розвантаження; центр пізнавальної діяльності – куточки: «Цікава математика», «Читайлик», «Науковий», «Екологічний»,  «ОБЖД». Доцільність  і  продуманість  їх  розташування  дозволяє  дітям  гратися,  незважаючи  один  одному  Насичене  ігрове  середовище  в  гр.  № № 5,6,7 ,11,12.  На  ігрових  майданчиках  багато  малих  архітектурних   споруд.  На кожному  ігровому  майданчику   руками батьків,  педагогів виготовлено споруди з  покидькового  матеріалу ( машини, потяги, клумби, лавочки), які  стали  окрасою та ігровим  матеріалом. Матеріал,  який зберігається  в  комірках використовується  під  час  прогулянки  і  в  повному  обсязі задовольняє інтереси  і  потреби  навчально –  виховного  процесу. 

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками (далі – НПІ) .

        В закладі створені належні  умови для всебічного повноцінного розвитку,  комфортного перебування дітей  . Навчально-виховний процес у групах  забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом. Особливий акцент при цьому зроблено на залучення додаткових джерел фінансування (благодійна батьківська допомога, спонсорські кошти, тощо); на забезпечення індивідуально-особистісного зростання кожної дитини через індивідуалізацію та диференціацію навчального матеріалу. Створена на сьогодні навчально-матеріальна база закладу в певній мірі відповідає вимогам Державного стандарту – Базовому компоненту дошкільної освіти .    У кожній віковій групі створено міні-методичний кабінет, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації навчально-виховного процесу з дітьми відповідно дошкільного віку.

 В групах створені умови для різних видів ігор: сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, настільно-друкованих, театралізованих, дидактичних тощо. Центри розвитку образотворчої діяльності мають різноманітне наповнення зокрема: різні види олівців, фарби, фломастери, крейду, папір для малювання, розмальовки, мольберти, пластилін, лекала, обладнання для аплікації та ліплення, тощо. В музичних центрах розвитку знаходяться музичні іграшки та музично дидактичні ігри, музичні інструменти, магнітофони. Центр художнього слова та мовленнєвої діяльності спрямований на роботу дітей з книгою, в ньому знаходяться полички з книгами, ілюстрації, портрети класиків.

       В центрі народознавства розміщені предмети української державної та національної символіки, традиційні українські іграшки, витвори декоративно-вжиткового мистецтва. В групах для дітей раннього та молодшого дошкільного віку в осередку розвивального навчання підібраний матеріал спрямований на розвиток сенсорно-моторних відчуттів. В центрі розвитку трудової діяльності є обладнання, що спонукає дітей до практичних дій та сприяє розвитку у них навичок самообслуговування. Тематичні осередки розвитку за своєю   організацією, змістовим наповненням, функціонуванням  забезпечують реалізацію особистісно-орієнтованої моделі навчально-виховного процесу. Їх змістове, предметне, емоційне  наповнення    відповідає певним інноваційним характеристикам  (мобільність, динамічність, полі функціональність ; творча, проблемна,  пізнавальна,  рефлексивна  насиченість) , забезпечують ступінь свободи дитини та її розвиток.  

Висновок: забезпечення  закладу навчально-наочними посібниками та іграшками на  належному рівні.

Забезпечення технічними засобами навчання .

            Заклад має вихід у   мережу «Інтернет». Педагоги закладу (100%) використовують комп’ютерну техніку у навчальному процесі для копіювання і множення роздаткового та демонстраційного матеріалу. В закладі створено свій сайт.  Заклад забезпечений комп’ютерною технікою. У кожній групі дошкільного закладу педагоги використовують технічні засоби навчання: музичний центр. В  музичному,  спортивному  залі –  музичні  центри.           Заклад забезпечений комп’ютерною технікою: 7 комп’ютерів, підключені до мережі Інтернет, 5 принтерів, 4 ксерокса, 3 сканери, музичні центри – 2, телевізори – 1, фотоапарат – 1, ламінатор – 1, брошуратор-1. Кожна вікова група має свій магнітофон.

       Фінансове забезпечення .            

        Для забезпечення фінансової діяльності  закладу щорічно виділяються кошти  на виплату заробітної плати, забезпечено виплати надбавок і доплат згідно чинного законодавства, виплачується щорічна грошова винагорода,   забезпечено виплату матеріальної допомоги до відпустки в розмірі до  посадового окладу в повному обсязі.   Виділяються кошти на здійснення нарахувань на фонд оплати страхування та інші види страхування, передбачені законодавством у розмірах, встановлених діючими нормативно – правовими актами.   В повному обсязі забезпечені  виплати на комунальні послуги та енергоносії.  Виділяються кошти на навчання відповідальних працівників з  електробезпеки .

     Створення умов (відповідно до потреб) для ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)  розумового розвитку.

В закладі функціонує дві спеціальні групи, а саме: група для дітей із затримкою психічного розвитку (11 дітей) та група для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (8 дітей). Всі діти зараховані на підставі витягів з протоколу міської психолого-медико-педагогічної консультації та відповідних наказів управління освіти. Комплектування спеціальних груп здійснюється відповідно до порядку комплектування затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2006  N 240/165.У закладі працює два вчителі-дефектологи (Сойко Л.С. та Яковлєва Ж.В.), які є провідними спеціалістами, що координують і спрямовують педагогічну роботу, маються спеціальну освіту та відповідний стаж роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби. У вчителів-дефектологів наявна документація, яка визначена Примірною інструкцією  з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді а спорту України від 01.10.2012 №1059. Організація навчально-пізнавальної діяльності здійснюється за програмою розвитку дітей для спеціальних груп дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» , програмою розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, програмою С.В. Трикоз «Сенсорне виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю». Варіативна частина забезпечується авторськими парціальними програмами, які затверджені в установленому порядку. Предметно – розвивальне середовище в спеціальних групах будується згідно з програмово–методичними вимогами та обов’язковим урахуванням вікових та індивідуальних психофізичних особливостей дошкільників з затримкою психічного розвитку та з порушеннями опорно-рухового апарату.