Батьківська сторінка

rainbow

РІЧНИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

З В І Т

керівника закладу дошкільної освіти

перед  трудовим колективом, батьками та громадськістю

за 2018-2019 н.р.

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно- громадської системи управління начальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача, щорічно проводиться звіт з питань статутної діяльності закладу. Звіт керівника здійснюється на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 5 розпочав функціонування у 1983 році. Групові приміщення закладу забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

-   музична, спортивна, реабілітаційна зали;

-   кабінет практичного психолога;

-   методичний кабінет, медичний блок, фізіотерапевтичний кабінет;

-   прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

-   спортивний майданчик;

-   плавальний басейн.

В своїй роботі колектив керується Законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом закладу, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими документами.

Протягом навчального року в дошкільному навчальному закладі функціонувало 12 вікових груп: 3 групи раннього віку; 7 дошкільних груп, з них -  2 інклюзивні, 2 спеціальні групи компенсуючого типу.

Загальна наповнюваність груп дошкільного закладу відповідала нормі та чинному законодавству. На даний час списковий склад закладу становить 207 дітей.

Навчально - виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 77 працівників; 39 молодшого обслуговуючого персоналу, 3 медичних працівників, 36 педагогів, в тому числі – 1 директор, 1 вихователь-методист, 2 вчителів-дефектологів, 2 керівників музичних, 1 практичний психолог, 3 інструкторів з фізкультури, 2 асистенти вихователя, 24 вихователі.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та проходять атестацію відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. В 2018-2019 навчальному році проатестовано 5 педагогів (4 підвищили кваліфікаційну категорію, 1 – присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»), курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогів та 1 сестра медична.

Приорітетними напрямами роботи колективу у 2018-2019 навчальному році були:

 

            - удосконалення у дітей літературної мови як особливої форми дійсності, збагачення їх словникового запасу, розвиток комунікативних здібностей дитини.

 

          - розвиток творчих здібностей та природних задатків дітей шляхом театралізованої, музичної діяльності;

 

          - удосконалення системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках новітніх технологій з метою перспективи розвитку.

 

 

 

            У 2018-2019 навчальному році колектив закладу приймав участь міському фестивалі фото проектів «Заклад дошкільної освіти – територія єдності», де зайняли ІІІ місце у номінаціях «Гармонія краси і руху», «Зірковий зорепад» та у міському фестивалі педагогічних ідей «Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки В.О.Сухомлинського», де зайняли І місце у номінації «Казкотворення».

 

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітній процес дозволило покращити стан здоров’я вихованців, моніторинг якого постійно здійснює медична служба. Середньорічна захворюваність становила приблизно 1 випадок на одну дитину. Щорічно в квітні-травні проводиться медичне обстеження старших дошкільників вузькими спеціалістами МСЧ-3. Всі діти, які на період обстеження відвідували заклад були оглянуті, результати оглядів знаходяться в картках в медичному кабінеті.

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах. Вся продукція, що поступає на харчоблок сертифікована, має якісні та ветеринарні посвідчення, норми споживання основних продуктів на одну дитину виконуються. Створені умови для організації з 01.08.2019 безлактозного та безглютенового харчування Найважливішою умовою правильної організації харчування є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень СЕС.

 

Для ведення роботи щодо забезпечення прав дитини в закладі наказом керівника призначено громадського інспектора – Кот І.В., практичного психолога. Щорічно громадський інспектор звітує про наявність у дошкільному навчальному закладі дітей різних пільгових категорій та про роботу проведену з дітьми зазначених категорій. У практичного психолога створено банк даних дітей пільгових категорій. У 2018-2019 н.р, громадський інспектор Кот І.В. здійснювала психологічний супровід чотирьох наших вихованців.

 

 

 

З урахуванням специфіки міста - розташуванням поблизу діючих об’єктів підвищеної небезпеки — АЕС, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних сигуаціях. За результатами перевірок, проведених фахівцями НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області та ГУ ДСНС України у Рівненській області робота з питань ЦЗ ведеться на належному рівні. Були проведені тренування з учасниками освітнього процесу на випадок виникнення радіаційної та пожежної безпеки.

 

За звітний період зафіксовано 10 побутових травм вихованців, випадків травмування дітей під час навчально-виховного процесу не має.

 

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги закладу перебувають в постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Окрім програми «Українське дошкілля» впроваджуються:

 

-   «Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М.Єфіменка;

 

-   Читання з раннього віку за методикою Л.Шелестової;

 

-   Читання за методикою М.Зайцева.

 

Моніторинг рівня засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» є головним показником роботи педагогів та колективу загадом. За результатами діагностики дошкільників рівень засвоєння знань за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти становить 83%- 89%, що є високим показником роботи педагогічного колективу.

 

Щорічно в квітні-травні місяці в старших групах проводиться діагностика готовності дітей до шкільного навчання. В 2018-2019 н.р. у закладі функціонувало три старші групи з загальною кількістю - 50 дітей. Діагностика показала, що всі старші дошкільнята досягли шкільної зрілості, 49 - готові до шкільного навчання, 1 дитина - готова умовно.

 

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у роботі до­шкільного закладу прийнято такі форми самоуправління:

 

*   рада ДНЗ;

 

*   профспілковий комітет;

 

  • педагогічна рада;

 

*   загальні збори членів трудового колективу;

 

  • комісія з ОП.

 

Управлінські рішення та дії у поточному році були спрямовані здебільшого на виконання річних завдань, підвищення фахового рівня працівників, створення належних умов для здійснення освітнього процесу.

 

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, презентації роботи закладу на власному веб-сайті.

 

Вихователь-методист, яка розробила його самостійно, постійно поповнює інформацією, яка розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з інших закладів. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи, придбання товарів, отримання послуг - все це сприяє відкритості роботи дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі, Крім того батьки мають змогу зареєструватись в електронній черзі на вступ до дошкільного закладу.     

 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду надійшло одне письмове звернення від батьків, на яке була надана відповідь. На особистому прийомі в директора було 18 громадян. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування. Троє чоловік – працевлаштовано.

 

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі посадового окладу.

 

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, батьківські збори, загальні батьківські конференції, індивідуальні бесіди з батьками.

 

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для нього різні активні форми співпраці:

 

  • батьківські збори;
  • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
  • участь у конкурсах спільно з дітьми та батьками;
  • дні відкритих дверей;
  • спільні виставки художніх робіт, свята.

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет, Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

 

      Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради. Фінансові асигнування на 2019 рік заплановано на захищені статті. 159601 грн. виділено на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, 384274 грн. - на продукти харчування, 9307 грн. - на медикаменти та перев’язувальні матеріали, 139444 грн, виділено на поточний ремонт.

 

         У літній період було проведено ряд робіт по підготовці закладу до нового навчального року, а саме: косметичні ремонти у групах, на харчоблоці, ігрових майданчиках (вартість будматеріалів 11161,29 грн), ремонт сантехнічних систем (56547,00 грн); проведений ремонт електрообладнання на харчоблоці (24000,00 грн), поточний ремонт приміщень (два вхідні тамбури, стеля над східцевими маршами, спортивний зал на суму 139444,00 грн).

 

          Придбано постільну білизну та рушники на суму 17017.56 грн, миючі засоби - 16000 грн., замовлено меблі на суму – 30685 грн., лінолеум на суму – 17307,76 грн.

 

 
   

 


Разом з тим говорячи про все те позитивне, що ми з вами зробили за минулий рік не можу сказати і про плани на майбутнє. Вимогою часу і безпеки учасників освітнього процесу є встановлення пожежної сигналізації, протипожежних вікон ( 16 шт.), системи відео нагляду, потребує бетонування територія дошкільного закладу, ремонт мережі освітлення території закладу, ревізія системи вентиляції, заміна частини трубопроводу холодного водопостачання, заміна технологічного обладнання на харчоблоці (картоплечистка, протирочна машина) та пральні (професійна пральна машина з сушильним барабаном), придбання комп’ютерної техніки, заміна МАФ на ігрових майданчиках. Вирішення цих питань потребує значних коштів. Але головним завданням керівника та колективу є набір дітей для функціонування 12 груп.

 

            Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітнього процесу та нового сучасного підходу до організації життєдіяльності дошкільників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми піклуємося про найдорожче для вас

gallery contact